Loading tr.studenttests.com
Please wait...

GMAT Puanı

GMAT raporu beş puan içerir: A Analitik Yazma Bölümü, Mantıksal Düşünme, Sayısal, Sözel ve Toplam . Aynı zamanda geçmiş beş yıl içinde girmiş olduğunuz GMAT testi sonuçlarını ve sınava kayıt yaptırırken vermiş olduğunuz iletişim ve demografik bilgileri içermektedir.

Toplam GMAT puanı 200-800 puan aralığında raporlanmaktadır ve sözel, sayısal bölümlerdeki performansınıza dayanmaktadır. Testi alanlardan 3'te ikilik bölüm 400-600 civarında puan elde etmektedir. . 

Analitik yazma ve mantıksal düşünme bölümleri ise toplam puan içinde verilmeden ayrıca puanlanmaktadır. Bu bölümler sınav sonrasında, sınav merkezi tarafından verilen gayri resmi sonuçlarda raporlanmamaktadır fakat yirmi gün sonra size gönderilen resmi puan cetvelinde raporlanmaktadır. GMAT puanı beş yıl boyunca geçerlidir.

GMAT puan raporları hakkında daha fazla bilgi edinin

Yeni: Yeni Geliştirilmiş Puan Raporu ile GMAT sonuçları yorumlama. Toplam performansınız için derinlemesine analiz alarak farklı bölümlerde nasıl bir performans sergilediğinizi öğrenebilirsiniz. Daha fazla bilgi


 

GMAT puanımı nasıl alırım?

Sözel ve Sayısal bölümler ve toplam puanınız, bir onay numarasıyla birlikte gayri resmi olarak sınavı tamamladıktan hemen sonra size verilmektedir. GMAT randevunuzu oluştururken sizden resmi puan cetvelinizi online ya da posta yoluyla mı istediğiniz sorulacaktır.

Online - Eğer resmi puanınızı online olarak almayı tercih ettiyseniz, yirmi iş günü içinde, sizi resmi puan cetveline yönlendirecek bir e-posta alacaksınız. Raporunuzu görmek için gayri resmi tes sonuçlarıyla birlikte verilen onsy kodunuzu kullanmanız gerekecektir. Raporu indirebilir ya da yazdırabilirsiniz.

posta ile - Posta yoluyla Resmi Puan Raporu almak için seçtim yaptıysanız, yaklaşık 20 gün içinde gönderilecektir fakat posta tesliminden dolayı geçikmeler olabilir.

 

GMAT puanımı okullara nasıl göndereceğim?

 

Test gününde, teste girmeden önce beş okulun ismini vererek GMAT puanınızın gönderilmesini isteyebilirsiniz. Seçmiş olduğunuz okullar yaklaşık 20 gün içinde puanınızı alacaklardır. Ayrıca posta veya faks yoluyla okullara ek puan gönderilmesini sipariş edebilirsiniz. Yetkili GMAT raporu alıcıların <0 /> tam listesi GMAT Kabul Okul Listesi'nde mevcuttur .